Kan dere raskt produsere åndedrettsvern i Norge?

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Nasjonale helsemyndigheter representert ved Sykehusinnkjøp HF har behov for norsk produksjon av smittevernutstyr i forbindelse med korona-pandemien. Dette for å sikre større grad av selvforsyning og leveransesikkerhet.

Siva har på oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF etablert en kanal til innovasjonsselskaper, katapult-sentre og klynger for å bidra til norsk produksjon av åndedrettsvern ifm. korona-pandemien. Arbeidet utføres i samarbeid med Innovasjon Norge, Norsk Industri, Leverandørutviklingsprogrammet og Nemko.

Den første forespørselen gjelder en ettårig produksjonsavtale for leverandører som kan bidra til at det produseres 2,5 millioner stk åndedrettsvern.

Fristen for å melde sin interesse er 22. april kl 12.00 (situasjonen betinger kort frist).

> Les mer og meld interesse her

Det er viktig at relevante kandidater melder seg! De relevante kandidatene behøver ikke ha erfaring fra helsesektoren. Forespørselen er ikke forpliktende. Dialog om volum, andre forpliktelser og kvalitetssikring kommer i neste fase.

Forløpet

Siva har siden midten av februar vært i dialog med Sykehusinnkjøp HF med sikte på å mobilisere Siva-strukturen og relevante industrimiljøer for produksjon av nødvendig smittevernutstyr og annet materiell som er prekært viktig i den situasjonen vi nå står i.

I de første ukene var behovet å få identifisert potensielle norske produsenter av blant annet munnbind, samt relevante test-fasiliteter. På nasjonalt nivå har Siva vært involvert i 8-10 initiativ.

Nå har Sykehusinnkjøp HF anlagt et noe lengre tidsperspektiv, og Siva er invitert til å ta en partner-basert rolle. Sykehusinnkjøp har på kort tid bygd et partner konsortium som de baserer seg på og som har ulike roller. I tillegg til Siva, har katapult-sentrene, NCE Norway Health Technology, Innovasjon Norge, NHO (leverandørutvikling), Norsk Industri og Nemko en viktig rolle.

Industriell vurdering

Sykehusinnkjøp ønsker å benytte Siva og katapult-sentrene for industriell vurdering og kvalitetssikring av potensielle leverandører. Innovasjon Norge vil i neste omgang forestå en kommersiell vurdering av aktuelle bedrifter.

Høyt prioritert

De siste ukene har kanskje gitt norsk næringsliv de største endringsbehovene i manns minne. Og med store endringsbehov i næringslivet får vi alle nye utfordringer og nye muligheter. Det vi kan være trygge på er at vi sammen får en rolle som blir viktigere enn noen gang.