Inntektssikring for utestengte EØS-borgere

Aktuelt, Nyhet

Publisert

OPPDATERT 12. MARS: Regjeringen ønsker å innføre en ny kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Forslaget ble fremmet for Stortinget 12. mars.

Ordningen er varslet å gjelde fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og skal vare så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

Regjeringen foreslår at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G. Det er varslet at arbeidsgiver får ansvar for å forskuttere kompensasjonen og får deretter refundert beløpet gjennom NAV.

Du kan lese mer om bakgrunnen for og det nærmere forslaget til kompensasjonsordning i regjeringens proposisjon som ble lagt frem for Stortinget her.

Slik proposisjonen er utformet er det naturlig å legge til grunn at det nærmere innholdet i ordningen vil reguleres i forskrifts form. Før det endelige regelverket som regulerer ordningen, herunder innholdet i selve ordningen, foreligger kan Norsk Industri ikke uttale seg med sikkerhet om forholdene. Vi kommer tilbake med mer informasjon når regelverket er kunngjort.

> Les mer på regjeringen.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.