Norsk Industri

Innhold

Innspill til Justis- og beredskapsdepartementet om konsekvenser av innreiserestriksjoner

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri mener regjeringen må prioritere å åpne opp for arbeidsreiser så raskt som mulig og før 20. juli. Dersom dette ikke skjer vil det kunne få store konsekvenser for norske industriarbeidsplasser.

4. juni deltok Norsk Industri i et møte i Justis- og beredskapsdepartementet om konsekvenser for næringslivet av innreiserestriksjoner som følge av koronautbruddet.

Det har blitt særlig tydelig under koronapandemien hvor totalt avhengig norske industribedriftene er av tilgang på utenlandsk arbeidskraft. I møtet trakk Norsk Industri frem følgende:

  1. Vi trenger tilgang til utenlandsk arbeidskraft til leverandører til verftsindustrien og vi trenger det nå.
    • Følgende land er viktigst i prioritert rekkefølge: Polen, Romania, Litauen, Latvia, Sør-Korea, Italia og Kroatia.
    • Verftsindustrien har prekært behov for slik arbeidskraft for å oppfylle inngåtte kontraktsforpliktelser. Det er også svært vanskelig å legge inn anbud basert på arbeidskraft som vi ikke vet om er tilgjengelig og til hvilken kostnad. Denne situasjonen er kritisk også for sysselsettingen av norske arbeidstakere.
  2. Vi trenger tilgang på bedriftskritisk spesialisert personell og vi trenger det i sommermånedene.
    • Følgende land er viktigst i prioritert rekkefølge: Tyskland, Nederland, Storbritannia, Østerrike; Litauen, Italia, Spania, Frankrike, Belgia, Estland, Polen og Irland.
    • Mye vedlikeholdsarbeid skjer i sommermånedene.

Dersom regelverket ikke tilpasses vil det være overhengende fare for at dette vil kunne medføre varig tapte arbeidsplasser i konkurranseutsatt industri.

Norsk Industri følger saken nøye.

> Les også: Bedriftene trenger tilgang på utenlandsk arbeidskraft (fra Norsk Industris medlemsundersøkelse 25.-26. mai)