Innleid arbeidskraft motvirker unødig permittering av fast ansatte

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri.

I november sendte Fellesforbundet og Norsk Industri et felles brev til myndighetene hvor vi påpeker viktigheten av at våre bedrifter kan ha tilgang på utenlandsk arbeidskraft.

I brevet presiserer partene blant annet at "utenlandske arbeidstakere er en integrert og nødvendig del av samlet arbeidskraft i disse næringene" (skips- og verftsindustrien og petroleumsrelatert leverandørindustri).

– Dessverre er det noen som tror at innleid arbeidskraft til norske verft går på bekostning av norske arbeidsplasser. Dette er feil, innleid arbeidskraft er med på å sikre at norske bedrifter kan skaffe og utføre jobber der hvor det ikke tilgang på tilstrekkelig, lokal arbeidskraft, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Da Norge så en økning i smitten i høst, strammet regjeringen inn på reglene, noe Norsk Industri støttet.

– Men det er tatt helt ut av luften at innleid arbeidskraft som kom til norske verft langs kysten i sommer har noe med oppblomstringen av pandemien i Oslo i høst, sier Lier-Hansen.

> Last ned brevet fra partene