Innkvartering skal godkjennes på forhånd

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Ved innreise til Norge er det krav om å være i karantene, og som hovedregel skal personer som er innreisekarantene oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden.

Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et egnet oppholdssted til disposisjon har ikke plikt til å bo på karantenehotell. Oppholdsstedet må oppfyller vilkårene i covid-19-forskriften § 5 annet ledd bokstav c. Disse oppholdsstedene må arbeidsgiver nå få godkjent på forhånd av Arbeidstilsynet.

Les mer om hva søknaden skal inneholde og hvordan du kan søke på Arbeidstilsynet sine nettsider 

Norsk Industri mener at kravene er i samsvar med våre forslag til regjeringen om gradvis og streng gjenåpning av grensene 03. februar 2021. Regjeringen har uttalt at Arbeidstilsynet i prioriteringen av søknader vil vektlegge samfunnsmessige hensyn og innreiserestriksjoner. Norsk Industri forventer at søknader fra industribedrifter vil falle inn under denne prioriteringen. Innstramming av karantenereglene vil kunne danne grunnlag for endring i innreisereglene. Dette vil bli fortløpende evaluert.

Les mer om dette på regjeringen sine sider

> Forskriften om godkjenningsordningen på karantenehotell 

> Forskriften for kritisk personell

Vi gjør oppmerksom på at det vil kunngjøres en forskrift som trer i kraft mandag 22. februar 2021. Denne forskriften er enda ikke publisert. Norsk Industri kan ikke uttale seg med sikkerhet om hvordan det endelige regelverket vil se ut før forskriften er kunngjort.

Les også: Ny innreiseordning for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere

Kontaktpersoner i Norsk Industri:
Direktør Carla Botten-Verboven
Advokatfullmektig Nora Køber Garvoll

Ved spørsmål ta kontakt med advokat@norskindustri.no