Innfører tiltak for å forsinke spredningen av omikronvarianten i Norge

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

– Det er sannsynlig at den nye omikronvarianten er mer smittsom enn deltavarianten. Erfaringen fra koronapandemien så langt er at virusvarianter med økt smittsomhet vil spre seg til alle land, inkludert til Norge. For å begrense og forsinke spredningen her i landet innfører vi derfor en rekke offensive tiltak, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS.

For å bremse spredningen av den nye omikronvarianten når den kommer til landet, innføres det nå en rekke tiltak. Flere tiltak medfører endringer i karanteneregelverket

De viktigste endringene for våre medlemsbedrifter som har trådt i kraft er:

  • Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.
  • Det pålegges smittekarantene i 10 dager for nærkontakter som er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag 7 før avslutning av karantene. Ved negativ test på dag 7 kan karantenen avsluttes.
  • Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ
  • Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.
  • Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

> Gå til endringsforskriften til covid-19-forskriften (lovdata.no)

> Se regjeringens pressemelding

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.