Informasjon om strengere regler for testing og innreise

Aktuelt, Nyhet

Publisert

23. januar ble det kunngjort to forskrifter som endrer Covid-19-forskriften. Regjeringen har i tillegg uttalt at strengere regler for testing og innreisekarantene iverksettes kl. 24.00 natt til mandag 25. januar.

Artikkelen er gammel, se siste oppdatering på Norsk Industris koronassider.

Endringsforskriftene finner du her (lovdata.no):

I tillegg til endringsforskriftene har regjeringen i pressemelding uttalt følgende:

  • Endring i kravet om å fremvise negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge endres fra 72 timer til 24 timer, se nåværende § 4a.
  • Alle som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med PCR- test på grensen. Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økt krav til testing.
  • Karantenereglene skjerpes generelt. Det blir færre unntak i karantenereglene og økt krav til testing for personer som har unntak. Blant annet vil følgende regler endres:
    • Det blir strengere krav til testing for personell i kritiske samfunnsfunksjoner som har særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene. Hovedregelen vil nå være at disse personene skal teste negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR før de begynner å jobbe. Testen skal tas tidligst tre døgn etter ankomst til Norge. I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen begynne å jobbe etter å ha testet negativt med hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.
    • For personer som skal jobbe på fartøy i norsk havn, skal PCR-test benyttes ved testing ved utgang av karantene.
    • Dagens unntak fra innreisekarantene for pendlere som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland, og som testes hver syvende dag, endres slik at unntaket ikke kan brukes for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt utenfor Sverige og Finland ti døgn før ankomst.

Regjeringens uttalelser om strengere regler for testing og innreisekarantene ble 24. januar kunngjort i forskrifts form.

> Gå til forskriften

Endringene trer i kraft kl. 24.00 natt til mandag 25. januar.

> Les Regjeringens uttalelser

Det informeres også om at svenske medier har uttalt at Sverige kommer til å innføre innreiseforbud fra Norge innen kort tid.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.