Informasjon og avklaringer om innreiseregler

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Her finner du informasjon om de nye innreisereglene, avklaringer om kritiske samfunnsfunksjoner og mal for arbeid på flyttbare eller faste innretninger.

Strenge innreiseregler

Regjeringen avholdt pressekonferanse onsdag 27. januar 2021 ang. skjerpede innreiseregler. Ved midnatt natt til fredag 29. januar 2021 ble Forskrift om innreiserestriksjoner for utledninger av hensyn til folkehelsen endret, og de nye innreiserestriksjonene trådte i kraft.

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammet regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.

> Oversikt over hvilke grupper som får og ikke lenger får adgang til riket (regjeringen.no)

Veileder om innreisebestemmelser

Justis- og beredskapsdepartementet har også utarbeidet et rundskriv (veileder) med informasjon om hvordan de nye innreisebestemmelsene skal forstås. 

> G-03/2021 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (regjeringen.no)

Avklaringer om viktige og kritiske samfunnsfunksjoner

Norsk Industri har i etterkant av medlemsmøtet 29. januar fått avklaringer fra Justis- og beredskapsdepartementet knyttet til forholdet mellom "kritiske" og "viktige" samfunnsfunksjoner. Departementet har bl.a. uttalt at listen over kritiske samfunnsfunksjoner tydeliggjør hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner. Listen inkluderer også kritiske virksomhetsfunksjoner innen andre samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av korona-pandemien.

Videre viser departementet til at for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, er det gitt enkelte unntak i Covid-19-forskriften og i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Disse unntakene inkluderer ikke de viktige samfunnsfunksjonene, som nevnt i listen.

Unntakene fra innreiserestriksjonene skal praktiseres strengt, innenfor det som er forsvarlig av hensyn til å sikre kontinuiteten i kritiske samfunnsfunksjoner. I forbindelse med ikrafttredelsen av innreiserestriksjonene natt til fredag 29. januar, ble derfor listen over kritiske samfunnsfunksjoner oppdatert med en egen veiledningstekst om hvordan unntaket for utlendinger i kritiske samfunnsfunksjoner skal tolkes. Den oppdaterte listen oppstiller følgende to tilleggsvilkår som begge må være oppfylt, og som strammer inn hvilke personell i kritiske samfunnsfunksjoner som kan få unntak fra innreiserestriksjonene:

  1. Arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen.
  2. Arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

> Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no)

Mal for erklæring for arbeid for flyttbare eller faste innretninger

Norsk Industri har utarbeidet en mal som kan brukes som dokumentasjon på at utenlandsk arbeids- eller oppdragstaker skal arbeide på flyttbare eller faste innretninger. Malen vil typisk brukes i kombinasjon med mobiliseringsbrev fra arbeids- eller oppdragsgiver.

> Last ned malen

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.