Industrien trenger utenlandsk arbeidskraft

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri har gitt regjeringen klar beskjed om at industrien i Norge har behov for rask tilgang på kvalifisert utenlandsk arbeidskraft uten karantene. Norsk Industri har nå laget forslag til en veileder, som er sendt myndighetene.

Industrien trenger utenlandsk arbeidskraft for å påta seg ordre, fullføre ordre innen svært stramme frister (for å unngå bøter) og for å holde maskinparken intakt. 

Norsk Industri ble utfordret av regjeringen på å komme opp med en veileder for hvordan industrien best kan håndtere å motta og ha i arbeid et antall utenlandske statsborgere i egen bedrift uten karantene. Så raskt denne er godkjent av Helsedirektoratet, kan vi starte opp med utenlandske medarbeidere og innleide fra hele EØS uten karantene, gitt at veileder følges.

– Det er helt essensielt at det nå åpnes opp for arbeidsreiser uten at arbeiderene må i karantene. Særlig ettersom oljeskatteforliket nå betyr at mange medlemmer nå legger forholdene til rette for bruk av utenlandsk arbeidskraft for å komplettere egne ansatte når jobben skal gjøres.  Skal industrien fortsatt kunne konkurrere er vi avhengig av å få inn kvalifisert arbeidskraft. Vi forventer at regjeringen får fortgang i denne prosessen, hvor flere av medlemsbedriftene har lagt ned et solid arbeid med oss i utarbeidelsen sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Vi har overfor regjeringen skissert at karantene kan erstattes av en veileder. De som kommer til Norge må kunne dokumentere at de er friske, må forholde seg til regler om å sjekke seg dersom man opplever korona-symptomer og følge allmenne hygieneregler og avstand.

Vi aksepterer også at reisen inn og ut av landet foretas slik at man i minst mulig grad er i kontakt med andre, og at overnatting og arbeid gjennomføres etter gjeldende smittevernregler. På denne måten må regjeringen snarest åpne landet for kontrollert åpning for profesjonell, frisk arbeidskraft i egnede korridorer fra en destinasjon til en annen. Så snart veilederen har blitt godkjent, vil vi sende denne ut.