Norsk Industri

Innhold

Industrien trenger raskere test-svar

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Korona-testing

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Norsk Industri har mottatt flere henvendelser fra bedrifter som opplever forsinkelser/lang responstid på Covid-19-tester. Nå har vi sendt en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet hvor vi etterlyser mer effektiv testing.

Følgende henvendelse ble sendt fra direktør Knut E. Sunde til Helse- og omsorgsdepartementet 2. september:

Vedr. økt responstid på Covid-19 testing

Jeg viser til samtale sist uke, der vi pratet om at Norsk Industri har mottatt flere henvendelser fra bedrifter som opplever forsinkelser/lang responstid på Covid-19-tester. Vi fant det da formålstjenlig at Norsk Industri innhentet mer informasjon om dette, herunder om dette kun var relatert til få steder, om man hadde prøvd alternativer mm. I etterkant tok Norsk Industri derfor en medlemssjekk med de mest berørte bedriftene som benytter utenlandsk innleid arbeidskraft.

Som kjent har de mest berørte industribedriftene svære, komplekse oppdrag, der den utenlandske arbeidskraften er en viktig brikke i et stort puslespill. Industrien trenger forutsigbarhet ifm. mobilisering av total arbeidskraft for å holde fremdrift i prosjektene. Da er alle forhold om når arbeidskraften er reelt tilgjengelig og på hvilke premisser svært viktig.

Tilbakemeldingen/konklusjonene fra medlemssjekken er som følgende:

  1. Det er laboratoriene som nå er flaskehalsen. Flere melder om responstid som den første tiden var på 24 timer, nå har økt for flere bedrifter på ulike lokasjoner i landet til 2-4 døgn. Siste uken har analysetiden gått opp bl.a. på grunn av økt etterspørsel fra bedrifter, bl.a. fordi flere land er blitt «røde» (spesielt etter at Polen ble «rødt»). Årsaken til analysetiden er begrensning i antall analysemaskiner i Norge, ev også hvor mange timer i døgnet disse betjenes. Dette må gjøres noe med, ikke bare for industrien som åpenbart trenger dette for å kunne ha større grad av forutsigbarhet i sin personellplanlegging, men også for at lokalsamfunn kan sette inn smittesporing raskt ved lokale utbrudd. Vi registrerer massiv økning i testing ellers i samfunnet (utenom industrien) den siste tiden – dette må følges opp av økt kapasitet.
  2. Vi mener målsettingen må være maks tid på tilbakemelding på tester på 24 timer. Dette bør også våre det samme også i helger og helligdager, da Covid-19 og arbeidsreiser ikke nødvendigvis forholder seg til ukedager.
  3. Flere bedrifter går til private for analyse, da vi vet at helseforetak/sykehusene også har lang responstid og flere kommuner sliter også med at tiden å vente kan være lang. Dette varierer fra dag til dag og hvor mange tester som til enhver tid skal igjennom. Mht responstid/forsinkelser opplever noen at køene i kommunen og private analysesteder er ganske like, sikkert grunnet laboratoriene. Andre sier kommuner ofte har lengre ventetid. Dette er veldig avhengig av mengden tester som tas.
  4. Også «test-kit» kapasitet må bli bedre fremover, da dette noen steder er et problem.
  5. En bedrift foretok testing på Sola flyplass av en ansatt som ankom fra rødt land. Utfordringen her er at han fikk beskjed om at han kun ville få tilbakemelding dersom testen var positiv, og dette ville ta 1-3 dager. Det betyr at han må sitte på hotellrommet sitt i 3 dager. Dersom de kunne fått en tilbakemelding uansett, ville dette eventuelt kunne kutte ned på tiden han var låst til hotellrommet. Mens andre melder om at pr i dag er ikke testen som er tilgjengelig på flyplassen godkjent som test nr 1 ift §6 av COVID-19 forskriften. For Rogalands del bekreftes dette både av Helse Norge og Sola kommune.
  6. Myndighetene må derfor klargjøre nasjonalt (hvis det stemmer) at nåværende flyplasstest ikke godkjennes mht arbeidsreiser og karantene, så det ikke oppstår misforståelser.
  7. Det må imidlertid bli et mål at testene på flyplassene kan godkjennes som test nr 1 ift §6 av COVID-19 forskriften. Dersom det kan  gjennomføres, vil prosesstiden for testregimet på totalt to tester bli redusert, og det reduserer også antall tester som skal analyseres lokalt.
  8. Større bedrifter bruker egen bedriftshelsetjeneste (BHT). Flere bedrifter har forsøkt legevakter og private aktører, her er det ulik håndtering, noen legevakter tester tilreisende personell, mens andre legevakter nekter å ta imot. Noen har fått beskjed fra lokal kommunelege at de ikke har kapasitet eller kan prioritere asymptomatisk testing.
  9. Vi håper myndighetene vil fremskynde utviklingen slik at spyttprøver, ev andre type hurtigtester, snart vil komme som et alternativ med kortere analysetid.
  10. Industriens bruk av innleid arbeidskraft er størst i fylkene Rogaland og Vestland. Der haster dette mest for industriens del.