Industri og korona - status 12. mars

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Arbeidere som samarbeider

Arbeidere som samarbeider.

Norsk Industri er i løpende dialog med regjeringen om situasjonen og tiltak fremover. Her følger status for norsk industri og pågående politiske prosesser i den sammenheng.

Analyse

Norsk Industri foretok en medlemsundersøkelse 9.-10. mars. Den viste et noe annerledes hendelsesforløp enn første medlemsundersøkelse fra 2. mars. Begge er linket til under.

Store deler av verden er i ferd med å stoppe helt opp. Spredning av coronaviruset – SARS-CoV-2 - startet i Kina, men det ser ut til at landet ved hjelp av ekstreme metoder foreløpig har lykkes med å begrense utbruddet i løpet av en måned. Det er vår frykt at demokratiene i Vesten vil bruke langt lenger tid på tilsvarende beskjempelse. Nyheten i dag om at USA stopper innreise for alle fly fra Europa sier alt om hvordan dette nå eskalerer.

Vår rapport av 2. mars var preget av de problemene Kina forårsaket ettersom en stor del av kritiske underleverandører innen elektronikk-komponenter er lokalisert i provinsen der utbruddet startet. Disse inngår i sofistikerte verdikjeder over hele verden og bidro raskt til forsinkelser og leveranseproblemer direkte i norsk industri og til kunder overalt. I tillegg til stopp i verdikjeden i Kina, klappet etterspørselen fra Kinas industri sammen. Utover dette varslet industrien om kommende avlysinger og utsettelser av kundemøter og messer hvor mange kommende kontrakter skulle inngås.

Vår rapport tatt opp 9.-10. mars viser et noe annerledes bilde. Her ser vi at Kina, som nå har kvelt viruset, er i ferd med å komme tilbake mot normalen, men at sykdommen bidrar til at produksjonen henger igjen, slik at forsinkelser preger leveransene. Nå er Nord-Italia og snart hele Italia i ferd med å bli stengt unntatt apoteker og matbutikker ettersom italienske myndigheter har mistet kontrollen. Norsk og europeisk industri har mye kritiske underleverandører fra Italia, så nå oppleves mye av det samme for Italia som var tilfelle for Kina uka i forveien. Men da situasjonen per 9.-10. mars ennå ikke var helt kritisk, var de akutte problemene ennå ikke slått helt inn. Dog varslet svært mange at problemene ville oppstå innen kort tid. Det var en uttalt frykt i industrien om hva som kan skje om problemene brer seg til flere land i Europa.

Rapporten 9.-10. mars var nå svært tydelig på at nær sagt alt av messer og større kundemøter er lagt på is. Dette får store konsekvenser for industriens evne til å inngå nye kontrakter.

I dag konstaterer vi at hovedårsaken bak den eksplosive økningen i korona i Norge siste to døgn skyldes ferieturister som har vært i Østerrike. Skrekken nå er at Europas største industrinasjon Tyskland får korona i et visst omfang. Der er det mange kunder og underleverandører til norsk industri – utover at tysk industri inngår i nær sagt alle verdikjeder for industrien.

Norske sykehus

Sykehusene/helsevesenet mangler munnbind, frakker, hansker, masker, medisiner mm., ettersom internasjonal handel mer eller mindre har stoppet opp for den typen utstyr. I møte med helseministeren ble Norsk industri og NHO bedt om å finne norske produsenter for slikt. Vi har kanalisert flere bedrifter som nå er i dialog med Sykehusinnkjøp, som skal lede innkjøpsarbeidet. Tekobedriften Janus som lager undertøy for hele verden, har eksempelvis sagt seg villig til å omprioritere produksjonen og lage munnbind i ull. Statsministeren og flere statsråder har uttrykt klart hvordan de verdsetter kreativiteten og initiativet fra norske industribedrifter. Vi håper og tror man allerede neste uke vil se effekter av industriens bidrag.

Tilsvarende har NHO via NSO og Norsk Industri på møte med helseministeren formidlet at industrien og annet næringsliv kan bidra med lager av støvmasker og annet kritisk utstyr helsevesenet trenger, dersom det blir akutt. Dette er også blitt svært positivt mottatt.

Norsk Industri har vært tydelig på at når industrien stiller opp for storsamfunnet både ved produksjon av kritiske varer for sykehusene og ved avgivelse av støvmasker, så forventer vi at dette ikke slår tilbake på industrien rundt hjørnet. Bedriften som produserer for storsamfunnet tar en kommersiell risiko og må få betalt skikkelig. Bedrifter som avgir støvmasker må kunne fortsatt produsere – vi har henvendt oss særskilt om dette.

> Last ned vår henvendelse

Kommende krisepakker

Norsk Industri og NHO har svært tett dialog med regjeringen via flere departementer. Fredag kommer første "krisepakke". Den vil i alle fall ha med likviditetstiltak som er naturlig å fokusere på i en første fase, akkurat som under finanskrisen i 2008. Det blir mindre egenandel på permitteringer, mens arbeidsgiveravgiften, selskapsskatt og formuesskatt kan skyves på. Regjeringen har fått detaljerte innspill på noe av dette utover muntlige samtaler. Mer BIO-midler (Bedriftsintern Opplæring), ev. kombinert med justering av regelverket, samt slakkere krav for FoU-prosjekter, er også noe vi forventer vurdert - som man har hatt god erfaring med under kriser med fall i aktivitetsnivået. På denne måten kan bedriftene bruke perioden fremover med lav aktivitet til kompetanseheving av ansatte og teknologiutvikling.

Ettersom situasjonen har endret seg svært mye bare fra i går, kommer det svært sterk lut fra regjeringen allerede i dag og i morgen. Sterkere reaksjon enn vanlig utenom krig. Flyselskapene og hotellene har akutte problemer – og som tjenestetilbydere kan de ikke "ta igjen" produksjonen i ettertid. Slike bransjer er avhengig av pågående aktivitet. Konkursspøkelset henger over disse bransjene, og vi forventer akutt-tiltak allerede fredag. Det kommer kraftige, til dels kontroversielle tiltak som er relevant for å ta knekken på korona raskt. Industriens mer spesifikke krav vil kunne komme senere.

Korona-krisen har lignende effekter som finanskrisen i 2008, men da var det finansmarkedet som utløste krisen, så bankenes rolle som pulsåre i økonomien stod i fokus første fase. I dagens situasjon er det ikke akutte problemer i finansmarkedet. Industrien og annet næringsliv som nå rammes, er svært bevisste på at mange bedrifter i perioden fremover trenger utvidet kassakreditt for å kunne overleve. Vi kan berolige med at det er en svært god forståelse i regjeringen og Norges Bank om hvilke tiltak som innen svært kort tid kan bli relevante å iverksette. I mars 2009 kom Statens Finansfond og Statens Obligasjonsfond – disse ble avviklet i 2014. Vi er sikre på at slike tiltak er til vurdering når det eventuelt blir relevant.
Norges Bank har rentemøte om en uke. Vi er i dialog med Norges Bank. Vi tror de både vurderer rentenedsettelse og andre banktiltak, hvor de er rådgivere for Finansdepartementet.

Det blir definitivt flere krisepakker fremover. I neste uke vil vi spørre medlemmene om hva som er viktigst for dem.

Undersøkelser

Vi beklager at vi plager dere som medlemmer av Norsk Industri og NHO med medlemsundersøkelser for tiden. NHO vil enn så lenge sende ut enkle spørsmål mandag morgen, som da vil kunne vise hvilke deler av norsk næringsliv som til enhver tid rammes mest. Norsk Industri vil enn så lenge sende ut spørsmål onsdag morgen der vi er ute etter mer materielt innhold som beskriver industriens situasjon og innspill til alle former for store og små tiltak for å avbøte situasjonen. Så raskt situasjonen er under kontroll, skal dere slippe disse undersøkelsene. Vi lover korte, enkle spørsmål. Og vi lover at alt blir nøye analysert og formidlet aggregert til myndighetene i tett dialog – selvsagt med fortrolighet om avsender.

Helsesituasjonen

Verken Norsk Industri, NHO eller andre har kompetanse eller myndighet til å overprøve helsemyndighetenes vurdering av helserelaterte tiltak. Vi ber derfor bedriftene fortsette å følge helsenorge.no og Folkehelseinstituttet der oppdatert informasjon vil ligge til enhver tid. Det er imidlertid en politisk avveiing av hvilke helsetiltak man bør iverksette i forhold til de økonomiske konsekvensene dette vil få. Den debatten vil Norsk Industri og NHO være involvert i. F.eks. vil kommende skolestenging i realiteten kunne føre til at en del foreldre vil føle de må holde seg hjemme, noe som vil bidra til å svekke industriens og næringslivets evne til å holde hjulene i gang. I går erkjente helsemyndighetene at korona er ute av kontroll og derfor kom hardere krav. Det vil komme hardere personbegrensningstiltak tiltak i tiden fremover. Innspill på effekten av slikt vil vi søke å samle opp, så samfunnet finner balansen. Vi er godt kjent med at bedriftene selv har innført og vil innføre regler som ofte går utover myndighetenes krav. Sånn er det bare. Vi får prøve å tilpasse oss alle sammen i tiden fremover.

Norsk Industris rolle

Som redegjort for her, vi har åpne kontakter til regjeringskvartalet, Sykehusinnkjøp m fl. som skal brukes til å formidle industriens virkelighet og forslag til tiltak. Vi er derfor åpne for løpende innspill, selvsagt også mellom undersøkelsene.

Vår arbeidsgiverservice er der for medlemmene – vi har de siste dagene fått flere spørsmål om permitteringer, sykefravær og ulike tiltak som berører arbeidsgivers styringsrett. Dersom medlemmer har arbeidsrettslige spørsmål, les våre råd på vår nettside, eller ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no eller telefon 23088888. Vi har stor pågang for tiden og svarer så raskt vi kan. I den forbindelse minner vi om at permitteringsregelverket endres i morgen.

Mer informasjon