Norsk Industri

Innhold

Ikke behov for lokale karantene-regler

Aktuelt, Nyhet

Publisert

29. mars la regjeringen frem en veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler. Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene.

– Jeg har forståelse for at noen kommuner har brukt lokale karanteneregler for å forsøke å forsinke utbruddet i sitt område og brukt den tiden til å være bedre forberedt. I veilederen forklarer vi på en tydelig måte hva smittevernloven gir kommunene adgang til, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Det er tøffe dager for norsk næringsliv. Mange er bekymret for at karantene- og smittevernregler praktiseres ulikt mellom kommuner. I denne situasjonen er det viktig å skape mest mulig forutsigbare rammer for næringslivet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri forventer nå at kommunene forholder seg til denne veilederen.

– Det er avgjørende at friske folk kan dra på jobb selv om de jobber i en annen kommune enn den de bor i. Næringslivet må holdes i gang for å bevare arbeidsplasser og verdiskaping, og sørge for at folk får tilgang på nødvendige varer og tjenester. Vi verdsetter at helse- og omsorgsministeren var tydelig på at fylkesmennene vil følge opp i form av lovlighetskontroll, slik at veilederen blir respektert i de kommunene som vil ha kommunale tilleggskrav, sier han.

> Les mer og last ned veilederen (regjeringen.no)

Les også:

> Opphevelse av begrensning på arbeidsreiser over kommunegrensen

> Kommunene må ikke skape trøbbel for næringslivet