Hvordan har koronaen påvirket norsk industri?

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Hva har skjedd i industrien i denne korona-tiden? Hvilke tiltak har myndighetene kommet med? Hvordan blir tiden fremover?

Direktør Knut E. Sunde presenterer noen viktige punkter fra tiden som har vært og tiden som kommer.

Du får høre mer om:

 • Finansmarkedet
 • Likviditetstiltak som er satt i verk
 • Endringer i permitteringsregelverket
 • Kompensasjonsordningen
 • Karantenestengte kommuner
 • Virkemiddelapparatet
 • Behovet for å få inn utenlandsk arbeidskraft
 • Motkonjunkturpolitikk i oljesektoren
 • "Grønn omstillingspakke"
 • Stortingsvedtatte saker som venter på behandling i regjeringen
 • Medlemmer som produserer smittervernsutstyr

- Norsk Industri lover å være på hugget i tiden som kommer for å sørge for at industrien ikke blir lidende når resten av Norge kommer tilbake igjen, sier Sunde.