Hvilket handlingsrom har arbeidsgiver til å behandle vaksinasjonsopplysninger?

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri har fått flere henvendelser fra bedrifter om hvordan man skal forholde seg til ansatte med tanke på vaksinasjon og opplysninger om dette. Her kan du lese våre betraktninger.

I presentasjonen under kan du laste ned svar på følgende spørsmål:

  1. Kan arbeidsgiver behandle opplysninger om vaksinasjonsstatus?*
  2. Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å vaksinere seg?
  3. Kan arbeidsgiver forskjellsbehandle vaksinerte og ikke ikke-vaksinerte?
  4. Kostnader knyttet til arbeidstakere som ikke ønsker å vaksinere seg

> Last ned presentasjon (krever medlemsinnlogging)

* Se betraktninger på spørsmål 1 fra Advokatfirmaet BAHR i lenken over

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.