Hvem kan søke Sjøfartsdirektoratet om unntak fra innreiserestriksjonene?

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Det har vært mye frem og tilbake om hvilke bedrifter som kan søke Sjøfartsdirektoratet om innreise. De har nå kommet med en presisering på sine sider.

Norsk Industri vil minne medlemmene på at det er tydelig at også samfunnskritiske bedrifter kan søke Sjøfartsdirektoratet om unntak fra innreiserestriksjonene etter forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen "dersom grunnen til at utlendingen må inn i landet er forhold hos virksomhet eller prosjekt, og ikke for den overordnede kritiske samfunnsfunksjonen".

Sjøfartsdirektoratet skriver:

Dersom begrunnelsen for innreise er at utlendingen er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, er det eget unntak for dette formålet, og det skal ikke søkes om innreise gjennom denne ordningen.

Dersom grunnen til at utlendingen må inn i landet er forhold hos virksomhet eller prosjekt, og ikke for den overordnede kritiske samfunnsfunksjonen, kan det søkes om unntak gjennom ordningen.

For tiden kan det søkes om unntak fra innreiserestriksjoner innenfor fire kategorier.

  • Teknisk personell
  • Personell knyttet til petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel
  • Personell med spesialisert kompetanse knyttet til infrastruktur
  • Personell med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for å avverge driftsstans 
Utvidet gyldighetsperiode

Vi vil også minne alle om at gyldighetsperioden for innreise under ordningen nå er utvidet fra 14 dager til 30 dager, fra vedtaksdato.

> Les mer her (sdir.no)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.