Norsk Industri

Innhold

Gjeninnføring av kompensasjonsordningen

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Pressekonferanse 10. november. F.v.: finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Skjermdump fra regjeringen.no

Pressekonferanse 10. november. F.v.: finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Skjermdump fra regjeringen.no

Regjeringen la 10. november frem et forslag til en tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall. I praksis er dette langt på vei en gjeninnføring av tidligere kompensasjonsordning, som varte ut august.

Ordningen er ikke avgrenset mht. bransjer eller bedriftsstørrelse. Den åpner for 60 prosent støtte for månedene september og oktober av visse faste, uunngåelige kostnader for bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall fra tilsvarende måned året før, i betydning at man da får maks 30 prosent ganger 60 prosent ganger relevante faste, uunngåelige kostnader kompensert. Støtten økes til 70 prosent for november og desember.

Detaljene er ikke klare ennå, Norsk Industri kommer tilbake med mer informasjon. Som tidligere vil en rekke detaljer etter hvert komme frem som gjør ordningen mindre attraktiv. Det blir ikke en søknadsak via Skatteetaten som var tilfelle frem til august, men en ordning via Altinn og Brønnøysundregisteret. I realiteten betyr dette at man i januar kan søke for to måneder av gangen. Ordningen skal vare ut februar, med mulighet for forlengelse, men det avhenger av smittesituasjonen på det tidspunktet.

– Norsk Industri vil sammen med hele NHO-systemet analysere dette nøye og gå i dialog med Stortinget om detaljene i denne ordningen, men vi verdsetter at man nå "gjenåpner" kompensasjonsordningen som har hatt god effekt, selv om den nye varianten ikke gir løpende likviditet som før, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Mer informasjon

> Nye økonomiske tiltak (regjeringen.no)

> Prop. 31 L (2020–2021) Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (regjeringen.no)

> Avlastning til verftene

> Videreføring av flere økonomiske tiltak