Ny kompensasjonsordning for næringslivet åpnet 18. januar

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Pressekonferanse 10. november. F.v.: finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Skjermdump fra regjeringen.no

Pressekonferanse 10. november. F.v.: finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Skjermdump fra regjeringen.no.

Regjeringen la 10. november frem et forslag til en tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall. Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet 18. januar.

– Tusenvis av bedrifter vil få pengene inn på konto få dager etter at de har søkt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Den kommende kompensasjonsordningen vil dekke deler av faste kostnader for bedrifter som fra september av har hatt mer enn 30 prosent omsetningsfall målt mot samme måned året før.

Les mer på regjeringen.no:

> Nå kan landets bedrifter søke på kompensasjonsordningen

> Støtteordning til bedriftene åpner 18. januar: - Tusenvis får raske utbetalinger få dager etter åpningen

Dette la vi ut 10. november:

Ordningen er ikke avgrenset mht. bransjer eller bedriftsstørrelse. Den åpner for 60 prosent støtte for månedene september og oktober av visse faste, uunngåelige kostnader for bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall fra tilsvarende måned året før, i betydning at man da får maks 30 prosent ganger 60 prosent ganger relevante faste, uunngåelige kostnader kompensert. Støtten økes til 70 prosent for november og desember.

Detaljene er ikke klare ennå, Norsk Industri kommer tilbake med mer informasjon. Som tidligere vil en rekke detaljer etter hvert komme frem som gjør ordningen mindre attraktiv. Det blir ikke en søknadsak via Skatteetaten som var tilfelle frem til august, men en ordning via Altinn og Brønnøysundregisteret. I realiteten betyr dette at man i januar kan søke for to måneder av gangen. Ordningen skal vare ut februar, med mulighet for forlengelse, men det avhenger av smittesituasjonen på det tidspunktet.

– Norsk Industri vil sammen med hele NHO-systemet analysere dette nøye og gå i dialog med Stortinget om detaljene i denne ordningen, men vi verdsetter at man nå "gjenåpner" kompensasjonsordningen som har hatt god effekt, selv om den nye varianten ikke gir løpende likviditet som før, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Mer informasjon

> Nye økonomiske tiltak (regjeringen.no)

> Prop. 31 L (2020–2021) Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (regjeringen.no)

> Avlastning til verftene

> Videreføring av flere økonomiske tiltak