Garantiordningen åpnes for større bedrifter

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån, og ble åpnet for bruk forrige fredag. Finansdepartementet fastsatte 2. april en forskrift som åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte.

Regjeringen prioriterte å få på plass ordningen for små og mellomstore bedrifter først for å få ordningen på plass så raskt som mulig. Finansdepartementet har nå, etter godkjenning fra ESA, åpnet for at bankene kan innvilge garanterte lån også til større bedrifter.

Reglene er stort sett de samme for alle bedrifter, men de større bedriftene kan få større lån, og må betale en større garantiprovisjon til staten. De større bedriftene kan låne opptil 150 millioner kroner under ordningen, mens det maksimale lånebeløpet for små og mellomstore bedrifter er 50 millioner kroner.

 En rekke større industribedrifter har tatt opp med oss at de har falt litt utenfor noen sentrale tiltak så langt, så det er flott at denne saken nå er på plass, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Les mer her (regjeringen.no)