Fortrinnsretten etter arbeidsmiljøloven er utvidet ved "koronaoppsigelser"

Aktuelt, Nyhet, Jus

Publisert

Perioden arbeidstaker har fortrinnsrett til ny ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-2 er fra og med 1. juli 2021 midlertidig utvidet fra ett til to år ved oppsigelse som er begrunnet i virkningene av covid-19-pandemien. Utvidelsen gjelder der oppsigelsen gis i tidsrommet fra 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021.

Se arbeidsmiljøloven § 14-2 (4):

(4) Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp, men fra oppsigelsestidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp dersom arbeidsforholdet avvikles i perioden fra 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021 på grunn av virkninger av covid-19-pandemien.

Se også oppdatering på Arbinn per 1. juli 2021:

Arbeidstakere som får avviklet arbeidsforholdet i perioden 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021 på grunn av virkninger av covid-19-pandemien, har en utvidet fortrinnsrett i samme virksomhet. Denne gruppen har fortrinnsrett i to år fra oppsigelsestidens utløp.   

Avviklingen av arbeidsforhold må enten direkte eller indirekte, og helt eller delvis, ha skjedd på grunn av virkninger av covid-19-pandemien. Det er altså ikke en forutsetning at avviklingen av arbeidsforholdet uttrykkelig er begrunnet i covid-19-pandemien for at arbeidstaker skal ha en slik utvidet fortrinnsrett.

Det gjøres også oppmerksom på dette i forbindelse med eventuell utforming av oppsigelsesbrev iht. arbeidsmiljøloven § 15-4 (2).

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.