Norsk Industri

Innhold

Foretak med minst 30 prosent omsetningsfall kan få kompensasjon

Aktuelt, Nyhet

Publisert

2. april ble regjeringens kompensasjonsordning lansert. Dette er det sterkeste virkemiddelet som har kommet under koronakrisen. 3. april kom proposisjonen med detaljene.

Medlemmene må gå inn på Prop. 70 LS (2019–2020) og selv vurdere om de er innenfor ordningen, noe de aller fleste er. Du kan allerede nå regne på om din bedrift treffes av kriteriene:

  • minst 20 prisent fall i omsetning i mars (i forhold til samme måned i fjor)
  • minst 30 prosent omsetningsfall i hhv april og mai

Selve ordningen vil være mulig å søke på fra fredag 17. april for delvis kompensasjon for minst 20 prosent omsetningsfall i mars.

Vi tar gjerne imot en tilbakemelding med din vurdering av hvordan ordningen treffer de bedriftene som er rammet mest, dvs. faller inn under ordningen. Send dine innspill til info@norskindustri.no.

Kostnaden er på ca. 50 milliarder kroner til og med mai 2020. Dette er derfor det sterkeste tiltaket under krisen.

> Les mer her (regjeringen.no)

Kan basere søknad på omsetningsfall siden jan/feb 2020

Foretak som skal søke om kompensasjon for omsetningssvikt vil kunne bruke omsetningen i januar og februar 2020 som grunnlag for utregning av omsetningsfallet i mars, april og mai.

> Les mer her (regjeringen.no)

Definerte regnskapsposter

Det er spesifisert en liste med regnskapsposter som dekker de faste kostnadene. Bedriftene skal selv rapportere inn kostnader som kan føres på følgende poster i næringsoppgaven: 6300, 6340, 6395, 6400, 6700, 6995, 7040, 7490, 7500, og netto renteutgifter. Kostnadene periodiseres og oppgis uavhengig av når fakturaen betales.