Flere må på karantenehotell og innreiserestriksjonene forlenges

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Siden 23. februar 2021 har personer som er bosatt eller har fast bopel i Norge vært unntatt fra kravet om karantenehotell. Nå endres Covid-19-forskriften, og kun personer som har vært på nødvendig reiser er unntatt.

Arbeidsreiser regnes som nødvendige, når arbeidsgiver bekrefter at formålet med reisen er nødvendig arbeid.

Innstramningene i innreiserestriksjonene fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre, i første omgang til og med 7. april 2021. Også etter 7. april vil det være strenge innreiseregler, men regjeringen vil før påske vurdere om det fra denne datoen kan åpnes for innreise for enkelt grupper.

> Les mer her (regjeringen.no)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.