Europeiske standarder tilgjengeliggjøres for å få smittevernutstyr raskere ut i markedet

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Standard Norge tilgjengeliggjør kostnadsfritt standardene som beskriver krav til smittevernprodukter og som kan legges til grunn for dokumentasjon.

Bakgrunnen er den alvorlige mangelen på munnbind, masker, hansker og annet smittevernutstyr over hele Europa på grunn av korona-pandemien (COVID-19). Standardene vil gjøre markedsadgangen raskere og enklere for nye produsenter av medisinsk utstyr og verneutstyr, og bidra til at helsepersonell og pasienter får tilgang til det utstyret de så sårt trenger.

Som Norges medlem i CEN tilgjengeliggjør Standard Norge nå i første rekke 11 standarder, som handler om alt fra hansker, munnbind, vernebriller og beskyttelsesklær. Alle standardene er utviklet i et samarbeid mellom hundrevis av europeiske eksperter og gjelder for hele EØS-området.

> Les mer her (Standard Norge)