Enighet om første fase av økonomisk krisepakke på Stortinget

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Et bredt flertall på Stortinget ble mandag 16. mars enige om del én av den økonomiske krisepakken. Målet er å unngå unødige konkurser og oppsigelser, og sikre inntekten til de som mister den.

De nye forslagene vil styrke ordningene for arbeidstakere som blir permittert, selvstendige næringsdrivende, frilansere, lærlinger, lavtlønnede og foreldre med barn. Det blir også gitt nye tiltak for bedrifter og bransjer.

Forslagene dreier seg om:

  • Tilstrekkelige midler til krisehåndtering i første linje
  • Situasjonen i næringslivet og arbeidslivet
  • Permittering, sykepenger og omsorgspenger
  • Ekstraordinære tiltak for bedrifter og bransjer
  • Sosiale ytelser

 

> Les Stortingets pressemelding

Lederen av Finanskomiteen på Stortinget Mudassar Kapur fra Høyre setter pris på at partiene klarer å samles til det beste for folk og næringsliv i en krevende tid.

- Vi gjør alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd. Disse strakstiltakene vil bidra til å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet, og sikrer velferden til de som blir hardest rammet av krisen. Det at et bredt flertall på Stortinget samler seg om dette på kort tid viser norsk politikk på sitt aller fineste, sier han.

Han understreker at det er ventet ytterligere tiltak fra regjeringen. Han viser til statsministerens uttalelse under pressekonferansen søndag hvor hun uttalte: «Vi er villig til å gjøre alt som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og bistå næringslivet."

Norsk Industri er glad for at Stortinget enstemmig har vedtatt en rekke gode forslag for å imøtekomme den akutte situasjonen landet nå er oppe i.

- Vi registrerer at flere av forslagene bygger på det skriftlige innspillet vi ga til regjeringen og opposisjonslederne søndag, sier adm. dir Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Stortinget vil torsdag komme med nye vedtak som er tettere knyttet opp mot industri og næringsliv.

- Vi er nå i tett dialog med regjeringen og opposisjonspartiene rundt innrettingen av ulike forslag, sier Lier-Hansen.

Les også:

> Norsk Industris innspill til nye strakstiltak fra regjeringen

> Kraftfulle forslag fra regjeringen