Endringer i innreise- og karanteneregelverket

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Her finner du informasjon om forlengelse av innreiserestriksjonsloven samt gjeninnføring av innreisekarantene fra 31. oktober.

Innreiserestriksjonsloven

Fredag 29.10.2021 la Justis- og beredskapsdepartementet frem en lovproposisjon om å forlenge innreiserestriksjonsloven til 1. mai 2022. Regjeringen skriver på sine sider at en forlengelse av loven ikke nødvendigvis betyr at det vil gjelde innreiserestriksjoner frem til mai 2022.

> Les mer her (regjeringen.no)

Innreisekarantene

Innreisekarantene etter covid-19-forskriften § 4 gjeninnføres for flere land/regioner fra og med 31.10.2021 kl. 24.00.

> Se endringsforskriften her (lovdata.no)

Se likevel bestemmelsens annet ledd om unntak fra innreisekarantene for personer som er fullvaksinert. Bestemmelsens ordlyd inntas for ordens skyld:

§ 4. Krav om innreisekarantene

Personer over 18 år som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A, skal i innreisekarantene i 10 døgn. Dette gjelder også ved mellomlanding i områder som fastsatt i vedlegg A. Kommer personen via et område uten karanteneplikt forkortes karantenetiden med den tiden som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området. Opphold om bord på skip på vei til Norge anses ikke som opphold i et område uten karanteneplikt. Dersom landet eller området ikke lenger omfattes av karanteneplikt etter vedlegg A, oppheves karanteneplikten.

Innreisekarantene gjelder ikke for personer som på en måte som oppført i vedlegg D kan dokumentere at de:

a. er fullvaksinert mot SARS-CoV-2, jf. § 3 sjette ledd

b. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato. 

Øvrige endringer

Stønadsperioden for enkelte rettigheter etter folketrygdloven er forlenget, se Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

> Gå til forskriften (lovdata.no)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.