En rekke industripolitiske tiltak kan gjennomføres raskt

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri har sendt inn en rekke svært viktige tiltak som kan gjøres gjennom raske politikkendringer. Forslagene er sendt til Statsministerens kontor, Finansdepartementet og Finanskomiteen.

Industrien opplever som resten av det norske samfunnet krevende tider. Regjeringen har fremmet en rekke gode tiltakspakker for å avhjelpe den akutte situasjonen. I tillegg er det tatt noen grep for å sikre aktiviteten også etter at vi er gjennom denne krisen, slik forsering av CCS-prosjektet er et godt eksempel på.

 

I dagens krisesituasjon er det viktig å gjennomføre tiltak som raskt kan la seg realisere, og som målrettet bidrar til å redusere klimagassutslipp, øke energieffektiviteten og bidra positivt til sysselsettingen. Derfor foreslår Norsk Industri en rask endring i deler av Enovas mandat rettet mot industrien.

Norsk Industri ønsker å peke på en rekke andre svært viktige tiltak som kan gjøres gjennom raske politikkendringer. I nær kontakt med våre bedrifter har vi satt opp forslag til tiltak som vi mener kan gjennomføres raskt.

Vi har delt inn tiltakene i følgende temaer:
  • Skatt/avgift og låne- og garantiordninger

  • Energi- og klimapolitiske tiltak

  • Aktivitetsrettede tiltak for grønn omstilling

  • Kompetanse, innovasjon, forskning

> Last ned notatet