De hjula som kan holdes i gang, må holdes i gang

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri har spurt medlemmene om korona-krisens påvirkning på omsetningen. Mange er allerede hardt rammet. Derfor er det viktig å at de bedriftene som fortsatt klarer seg bra slipper at politiske tiltak rammer mer enn nødvendig.

48 prosent av de 695 bedriftene som har svart venter et omsetningsfall på over 20 prosent. Av disse svarer 28 prosentpoeng at de venter omsetningsfall over 40 prosent. Andelen som venter omsetningsfall på mellom 60 og 80 prosent og over 80 prosent synker blant bedrifter med flere ansatte.

Regjeringen har varslet en ordning for bedrifter som opplever kraftig omsetningssvikt samtidig som faste kostnader løper. Detaljer i støtteordningen kommer fredag 3. april.

Rundt en tredjedel av bedriftene har det greit, enn så lenge. Det er viktig at det holder seg slik fremover.

Vi er opptatt av å holde hjulene i gang og av å stanse utilsiktede konsekvenser av de politiske vedtakene. Derfor har vi vært forferdelig aktive i kommunegrenseproblematikken. Bedriftene som går greit rammes også, men mye mer gradvis. Nå rammes de mest av herket, som økt sykefravær og håndtering av personell fra utlandet, sier direktør Knut E. Sunde i en artikkel i Finansavisen 1. april (krever innlogging).

> Les også: Ikke behov for lokale karanteneregler

De minste rammes mest

Bedrifter med økt omsetning i mars og april fra samme periode i fjor:
Her er det to kategorier: Underleverandører til bedrifter som har hamstret, for eksempel arbeidsklær, og bedrifter i markeder i vekst - næringsmiddelindustri, legemiddelselskaper og produksjon av smittevernutstyr.

Bedrifter med stabil omsetning:
Her er prosessindustri og leverandører til oppdrettsbransjen. Legemiddelselskaper er godt representert også her.

Selskaper med fall i omsetningen:
De minste rammes mest, sammen med bedrifter som leverer opp mot forbrukermarkedet. De har i en normalsituasjon ofte en kortere ordrehorisont, kanskje bare noen ukers ordrereserver. Og bilfabrikkene har stoppet, så norsk bildelindustri får ikke levert. Dessuten merker mange bedrifter i leverandørindustrien inn mot olje at lav oljepris rammer den industrien sterkt.

Er din bedrifts omsetning påvirket - Totalt

Målt ved anslått gjennomsnittsendring fra mars og april i fjor til mars og april i år.

Er din bedrifts omsetning påvirket - Størrelse

Målt ved anslått gjennomsnittsendring fra mars og april i fjor til mars og april i år.