Norsk Industri

Innhold

Bekymring rundt innretning av ordningen Grønn Plattform

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

Norsk Industri har sendt innspill til Næringsdepartementet hvor vi uttrykker bekymring over den søknadsprosessen som legges til grunn for et av regjeringens fremste krisetiltak for grønn omstilling, ordningen Grønn Plattform.

Med Grønn Plattform bevilget Regjeringen 1 milliard kroner for perioden 2020-2022 til "grønn fornyelse av næringslivet". Ordningen skal administreres av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva, som sammen skal bevilge pengene til grønne prosjekter.

Norsk Industri er svært positiv til ordningen, og vi ser at den allerede har mobilisert store deler av industri og forskningsmiljøer til samarbeid om omstilling til lavutslippssamfunnet. 

I forbindelse med at hovedutlysningen for Grønn Plattform nå er lansert, vil vi uttrykke bekymring for den innretning som nå legges til grunn for ordningen:

  • Det legges opp til at det gjennom konsortier skal etableres et hovedprosjekt, som skal realiseres gjennom en rekke delprosjekter. Hvert delprosjekt skal hver for seg skreddersys mot eksisterende ordninger hos de tre virkemiddelaktørene, med dertil individuelle søknadsprosesser og søknadsfrister. Vi mener kravet til oppstykking og skreddersøm mot de eksisterende ordninger vil stå i veien for hovedmålet; som bør være å få opp dedikerte konsortier rundt ambisiøse mål om å styrke teknologifronten og ta nye grønne markedsandeler. Innretningen det legges opp til nå vil etter Norsk Industris mening virke ekskluderende, særlig for SMB-bedrifter som ikke vil ha kapasitet til å inngå i en såpass omfattende prosjektstruktur med dertil krevende søknads- og rapporteringskrav. Det er også uheldig at hovedprosjektet må lene seg på delprosjekter med individuelle søknadsfrister. Dette vil fort føre til at det er vanskelig å samle løse tråder og holde på helheten i prosjektet. Byrden for konsortie- og prosjektledere synes også urimelig stor. Dette er en unødig byråkratisering.
  • Det stilles krav til at en relativt høy andel av prosjektporteføljene skal tillegges forskningsinstitutter. Norsk Industri mener at innretningen på denne måten rettes mot langsiktige forskningstunge prosjekter, ikke ulikt SFI-ordningen. Dette svarer ikke på forventningen om en ordning som skal gi en "boost" for grønn omstilling av næringslivet i en krisetid.

Vi ber om at innretningen på ordningen endres, slik at formålet – krisetiltak for grønn omstilling av næringslivet – faktisk kan nås.

> Les mer om Grønn plattform (forskningsradet.no)