Avlastning til verftene

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Njord oppgraderes hos Kværner Stord. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Kværner Stord. Foto: Norsk Industri.

10. november lanserte regjeringen en støtteordning for de arbeidsgiverne som selv losjerer arbeidstakere i karantene fremfor å benytte seg av de nye karantenehotellene. Ordningen vil kunne treffe brukerne godt og være et avlastende tiltak i den situasjonen vi står oppi.

Deler av industrien som trenger utenlandsk arbeidskraft for å få hjulene til å gå rundt, har det siste halvåret hatt store merkostnader i forbindelse med karantene. Kostnadene har økt betydelig ettersom regelverket har blitt strengere, og smittesituasjonen har forverret seg. Særlig verftene bruker mye utenlandsk arbeidskraft, ettersom de trenger store mengder arbeidskraft som ikke er tilgjengelig i Norge.

Arbeidsgiverne får en støtte på 800-1000 kroner per innleid arbeider per dag for å avlaste noe av kostnadene man har ved profesjonell karantenehåndtering med krav om enerom.

Ordningen er foreslått å gjelde fra 1. november 2020, og varer i første omgang ut februar.

Vi verdsetter dette tiltaket som treffer flere industribedrifter godt, og kommer tilbake med mer informasjon når dette foreligger.

Mer informasjon

> Vil dekke utgifter for innreisekarantene (regjeringen.no)

Nye økonomiske tiltak (regjeringen.no)

> Gjeninnføring av kompensasjonsordningen