Avklaring om hjemmekontor

Publisert

Norsk Industri har bedt Advokatfirmaet BAHR om å redegjøre for arbeidsgivers handlingsrom i forhold til påbud om hjemmekontor i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 15.

Plikten til å sørge for at ansatte skal arbeide på hjemmekontor gjelder bare i den utstrekning dette er «praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen». Vilkårene er kumulative, det vil si at arbeidsgivers plikt til å sørge for at ansatte arbeider på hjemmekontor bare gjelder i de tilfeller der begge vilkårene er oppfylt. Under finner du notat fra Advokatfirmaet BAHR som går inn i denne vurderingen, og kan brukes som et hjelpemiddel for arbeidsgiver ved vurdering av hjemmekontorsituasjonen på bedriften.

> Last ned notat fra BAHR

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.