Norsk Industri

Innhold

Avklaring om forslag om forlengelse av permitteringsperioden

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri har i dag fått bekreftet fra Arbeids- og sosialdepartementet at forlengelse av permitteringsperioden ut oktober 2020 også omfatter permitteringer som ble igangsatt etter 1. mars i år.

Dette gjelder også om 52 uker passeres underveis.

Det har vært uklart om forlengelsen kun gjaldt for iverksatte permitteringer før 1. mars, men dette er nå avklart fra departementet.

- Norsk Industri er veldig fornøyd med at departementet har gitt en rask og klar avklaring på dette forholdet som er viktig for våre medlemsbedrifter, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.