Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Kontroll på arbeidsplass

Foto: AdobeStock

For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket må regne med korte frister og strenge reaksjoner ved brudd på regelverket om smittevern.

Det var Arbeids- og sosialdepartementet og statsminister Erna Solberg som nylig ga Arbeidstilsynet i oppdrag å prioritere kontroll med arbeidsgivernes ivaretakelse av smittevern. Oppdraget kom som en følge av at smitten av koronaviruset har økt betydelig den siste tiden, og at det er behov for en betydelig innsats for å bremse spredningen.

– Det er viktig at medlemmene våre følger de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smittevernsråd. Derfor syns vi det er bra at Arbeidstilsynet nå skal bidra til å bremse smittespredningen, sier Erik Dahl-Hansen, fagsjef for HMS i Norsk Industri.

> Les mer her