Norsk Industri

Innhold

Åpner for arbeidsreiser til og fra Norden

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Fra 1. juni endres reglene for smittekarantene. Samtidig åpner regjeringen for at folk kan gjennomføre jobbreiser i hele Norden uten å måtte gå i karantene.

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, har vært unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Nå gjelder dette for hele Norden. Dermed stilles alle arbeidstakere fra alle de nordiske landene likt, noe som også gjør det lettere for næringslivet å benytte arbeidskraft fra flere land enn Sverige og Finland.

Vår siste undersøkelse viser at bedriftene har akutt behov for et smidig og ubyråkratisk regelverk for at nøkkelpersonell kan komme til Norge for å løse oppgaver. Dette åpnes det nå opp for. Men bedriftene trenger spesialister også fra andre land, særlig innen EØS og også utenfor EØS. Vi jobber nå opp mot regjeringen for å finne løsninger slik at det også skal kunne åpnes for dette i juni/juli, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.