Åpner for arbeidsreisende fra Sverige og Finland

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Foto: AdobeStock.

Fra og med mandag 1. mars vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime.

Karantenereglene for dagpendlerne fra Sverige og Finland er regulert i Covid-19-forskriften § 6b, og innebærer at pendlerne vil være unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de testes hver syvende dag. Regjeringen strammer inn disse reglene og innfører krav i innreiseforskriften om at dagpendlerne fra Sverige og Finland ved innreise må fremvise negativ Covid-19-test tatt i løpet av de siste syv døgnene. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland, og må være tatt før grensepasseringen.

Covid-19-forskriften § 6b endres også slik at det etter ankomst til landet ikke blir krav om ny test på ankomstdagen, men krav om test senest 7 dager etter siste negative test. Kravet om test hver syvende dag for å unngå innreisekarantene i arbeidstiden opprettholdes.

Endringene trer i kraft midnatt, natt til mandag 1. mars.

Forskriften om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen er endret, og reglene om dagpendler fra Sverige og Finland er nå kunngjort.

> Gå til endringsforskriften (lovdata.no)

Karantenereglene for slikt personell er også endret.

> Gå til endringsforskriften (lovdata.no)

> Les mer på regjeringen.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.