Vi må sikre bærekraften i pensjonssystemet

Publisert

Penger til sparegris

Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

Det regjeringsoppnevnte pensjonsutvalget la frem sin utredning torsdag 16. juni.

I utredningen beskriver og vurderer utvalget blant annet ulike løsninger for aldersgrensene i folketrygden, minste pensjonsnivå og uføres alderspensjon.

> Les pensjonsutvalgets utredning (regjeringen.no)

NHO støtter utvalgets konklusjon om at pensjonsreformen var nødvendig og at vi må sikre en rettferdig pensjon på tvers av generasjoner.

> Les mer om NHO sin mening (nho.no)