Regjeringens arbeidsgiverpolitikk - hva skjer i høst

Publisert

Kontorlandskap

Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

Med bakgrunn i Hurdalsplattformen har regjeringen tatt flere initiativ på arbeidslivsområdet. Her kan du lese mer om hva som skjer på Stortinget i høst.

I Hurdalsplattformen står det blant annet: "Regjeringen vil gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet for å sikre faste, hele, stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår."

Regjeringen vil:

  • Doble fagforeningsfradraget.
  • Fornye og forsterke trepartssamarbeidet og gi samarbeidet betydelig større samfunnsoppgaver og -ansvar innenfor områder som kompetanseutvikling, bærekraft og økt eksport.
  • Sørge for at partene i arbeidslivet er representert i alle relevante regjeringsutvalg.
  • Øke organisasjonsgraden ved å gi virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, ytterligere unntak og rettigheter.
  • Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet, og vurdere kollektiv søksmålsrett på flere områder.
  • Bidra til mer informasjon om fagforeningens rolle og trepartssamarbeidet, blant annet i skolen, i lederutdanningene, og på arbeidsplassene for arbeidere som kommer fra land med svake fagforeninger, slik alle kan treffe et informert valg om de vil organisere seg.
  • Legge frem jevnlige kartlegginger av utviklingen i arbeidslivet knyttet til organisasjonsgrad, tariffavtaledekning, innleie, samt faste og midlertidige ansettelsesforhold og andre tilknytningsformer.
  • Innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven.
  • Sette ned en lavinntektskommisjon, med deltakelse fra partene i arbeidslivet og følge opp konklusjonene med politiske grep for å redusere inntektsforskjellene i Norge.

Med bakgrunn i Hurdalsplattformen har regjeringen nå tatt følgende initiativ som blir behandlet på Stortinget høsten 2022:

Les også: Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021–) (regjeringen.no)

I Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske plattform kan du lese mer om Norsk Industris synspunkter.

> Gå til Arbeidsgiverpolitisk plattform