Norsk Industri

Innhold

Permitteringsreglene forlenges ut oktober 2020

Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet, Arbeidsliv

Publisert

Thorbjørn Røe Isaksen

Arbeids- og sosialminister Thorbjørn Røe Isaksen. Foto: Norsk Industri

I Revidert nasjonalbudsjett, som kom 12. mai, foreslår regjeringen å forlenge ordningene for permitteringsregler og arbeidsgivernes periode for lønnsplikt ut oktober måned på grunn av korona-pandemien.

Det gjøres ingen generell endring i permitteringsreglene på 26 uker, men innføres en særskilt ordning for 2020. Det gjøres heller ingen endring er erstatningsbeløpene frem til oktober, slik at lønn opp til 3G (tre ganger grunnbeløpet i Folketrygden, ca. 300 000 kroner) får noe høyere dagpenger, 80% prosent etter 20 arbeidsdager (100 prosent opp til 6G for de 20 første dagene). Lønn over 3G gir 62,4 prosent i dagpenger opp til 6 G (ca. 600 000 kroner) etter tjue dager.   

Arbeids- og sosialdepartementet skriver følgende på sine hjemmesider:

  • Regjeringen forlenger ordningen med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering ut oktober.
  • Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober.
    Regjeringen foreslår at permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober. 
  • Regjeringen foreslår å forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker ut oktober.

> Les mer her (regjeringen.no / Arbeids- og sosialdepartementet)