Økt premie for AFP

Aktuelt, Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Styret i Fellesordningen for AFP har besluttet å øke premiesatsen for AFP med fire prosent for 2022.

Premiesatsen for AFP i privat sektor fastsettes årlig. Styret i Fellesordningen har etter en samlet vurdering besluttet at premiesatsen for 2022 settes til 2,6 prosent av lønn mellom 1 G og 7,1 G. Dette tilsvarer en økning på fire prosent. For en ansatt med årslønn på 530.000, vil endringen medføre at bedriftens årspremie øker med 425 kroner, fra 10.633 til 11.058, gitt dagens G-verdi.

> Les mer på nho.no