Norsk Industri

Innhold

Må løse utfordringer med gjeninntakelse av utenlandske arbeidstakere

Aktuelt, Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Fellesforbundet og Norsk Industri ønsker dialog med myndighetene om de utfordringer og konsekvenser de p§lagte smittevernstiltakene grunnet Covid-19 gir ved gjeninntakelse av utenlandske arbeidstakere i skips- og verftsindustrien og i petroleumsrelatert leverandørindustri.

Partene har sendt et brev til Arbeids- og sosialdepartementet v/ arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om saken.

De utenlandske arbeidstakerne er et viktig supplement og tilleggsressurs til norske fagarbeidere og tilgangen til disse ressursene er i mange tilfeller avgjørende for at norske leverandører og verft skal være konkurransedyktige. I øyeblikket, hvor det er stor usikkerhet på tilgang og kostnad for på disse ressursene, er flere selskaper nølende og svært usikre på om de tar risikoen på å gi tilbud på nye prosjekter. Denne situasjonen og utviklingen kan være kritisk også for sysselsettingen av norske arbeidstakere i tiden fremover.

> Last ned brevet