Løfter frem viktigheten av godt partssamarbeid

Aktuelt, Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Mennesker som presenterer på konferanse

Tillitsvalgt Kent Roger Buajordet og produksjonssjef Roy Hansen fra Hapro deltok på konferansen "Bedre bedrift 2022" i regi av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). Her fortalte de om deres arbeid med Produktivitetsspranget. Foto: Norsk Industri.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) sin årlige konferanse for bedrifter som gjennomfører prosjekter med støtte fra HF ble etter et par års pause endelig arrangert igjen 27.-28. april.

Konferansen løfter frem betydningen av et godt partssamarbeid på arbeidsplassen og det konkurransefortrinnet dette er.

Produktivitetsspranget er et av programmene med god fremdrift. Hapro og Klinger Westad presenterte status og hvordan de har jobbet i programmet. De siste årene har vi erfart at kriser som setter nye rammevilkår kan komme ganske uforutsett. Allikevel har de greid prioritere dette arbeidet og brukt det partsbaserte samarbeidet som fundament i det å drive forbedringsarbeid i produksjonen.

GE Healthcare avd. Lindesnes er annen Norsk Industri bedrift med et veldig interessant prosjekt. "Det store sampillet" setter operatøren i sentrum for bedriftens produksjon. Ved å benytte seg av spillelementer har engasjementet rundt forbedringer og arbeidsoppgaver økt kraftig. For å understreke poenget er prosjektlederen, Aina Hermansen, også fra operatørstanden.

> Les mer om HF (fellestiltak.no)