Industrien trenger innleie

Publisert

Carla Botten-Verboven på høring om innleie i Stortingets arbeids- og sosialkomite 26. oktober 2022.

Carla Botten-Verboven på høring om innleie i Stortingets arbeids- og sosialkomite. Foto: Skjermdump fra stortinget.no

Arbeids- og sosialkomiteen avholdt 26. oktober åpen høring i saken om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak). Norsk Industri er imot de foreslåtte innstramminger i innleieregelverket.

Som kjent er industrien helt avhengig av innleie fra bemanningsforetak. Forslagene innebærer innstramminger i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak, og følger opp regjeringens punkt i Hurdalsplattformen om at bemanningsbransjens omfang og rolle må begrenses. Krigen i Ukraina, energikrisen og resesjon hos våre største handelspartnere tilsier at situasjonen for industrien i dag er krevende nok som den er uten implementering av de foreslåtte innstrammingene.

Tariffpartene er enige om at det kan være behov for innleie

Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om at det kan være behov for innleie fra bemanningsforetak i industrien. Blant annet er følgende tatt inn i Industrioverenskomsten i 2022:

"Fellesforbundet og Norsk Industri erkjenner at industrien kan ha behov for å supplere egenbemanning med innleie fra bemanningsforetak. Organisasjonene forutsetter at lokale parter finner nødvendige løsninger for å kunne benytte innleie fra bemanningsforetak, herunder inngår avtaler iht aml §14-12 (2) der dette er nødvendig. Det forutsettes at lokale parter tar utgangspunkt i bedriftens produksjonsbehov og bemanningssituasjon."

"På forespørsel fra en av de lokale parter kan Norsk Industri og Fellesforbundet gi bistand i drøftinger og forhandlinger om spørsmål knyttet til innleie fra bemanningsforetak." 

I tillegg er Norsk Industri og Fellesforbundet i dialog om en felles veileder som beskriver hvilke forhold det er viktig å drøfte ifm. innleie og hvordan man kan få til gode lokale prosesser knyttet til dette.

Har du spørsmål ta kontakt med advokat@norskindustri.no.

Les mer:

> Last ned vårt høringssvar

> Videre saksgang (stortinget.no)

> Prop. 131 L (2021–2022) Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak) (regjeringen.no)

> Regjeringen vil skjerpe reglene for innleie

> Se video av høringen her (stortinget.no)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.

Flere saker om innleie: