Flere reisende må på karantenehotell

Aktuelt, Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Regjeringen har besluttet at alle reisende fra alle land utenfor EØS/Schengen skal i karantenehotell ved ankomst til Norge.

Covid-19-forskriften § 5 endres slik at reglene for reisende fra Bangladesh Irak, India, Nepal og Pakistan utvides til å gjelde alle land utenfor EØS/Schengen. I tillegg blir det noen innstramminger for unntak for test på grensen i covid-19-forskriften § 4 d tredje ledd bokstav g og i som gjelder for diplomater og inviterte delegasjoner, slik at dette unntaket ikke gjelder for personer som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengenområdet i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge.

Endringene trer i kraft søndag 9. mai 2021 kl. 12.

– Det er bra at det strammes inn på karantenereglene for fritidsreisende, siden mye av importsmitten kommer fra nordmenn i utlandet, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Les mer her (regjeringen.no)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.