Norsk Industri

Innhold

Ferieavvikling for permitterte ansatte

Aktuelt, Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Norsk Industri har mottatt mange spørsmål om ferieavvikling i bedrifter med permitterte ansatte. Utgangspunktet er at også permitterte arbeidstakere skal avvikle ferie som normalt.

Feriefravær stopper virkningen av permitteringen både når det gjelder betaling av arbeidsgiverperiode og når det gjelder forbruk av tiden arbeidstakeren kan permitteres uten lønn.

Dersom ferie er avtalt før permittering varsles skal ferie avvikles i henhold til det avtalte. Partene kan imidlertid bli enige om å flytte ferien i tråd med regelverket i ferieloven. Dersom ferie ikke er avtalt og permittering er varslet eller iverksatt, gjelder ferielovens bestemmelser om fastsettelse av ferie. Arbeidsgiver skal altså drøfte ferieavvikling med de permitterte ansatte og deretter fastsette ferieperioden. Varslingsfristen for ferie er som hovedregel to måneder før ferien starter, se ferieloven § 6 (2).

Norsk Industri understreker at det er viktig å fastsette ferie også for permitterte. I motsatt fall risikerer arbeidsgiver at all feriefritid må avvikles på et senere tidspunkt i ferieåret. Vi anbefaler derfor at ferieavvikling skjer under permittering.

For utbetaling av feriepenger for permitterte arbeidstakere anbefaler vi bedriftene å følge ferielovens system. Dette fordi permitterte arbeidstakere ikke mottar lønn fra arbeidsgiver og det derfor er vanskelig å gjennomføre samlet lønnstrekk for feriefritiden. Ferielovens system er at arbeidstaker trekkes i lønn for ferieavvikling når feriefritiden tas ut og at feriepengene utbetales "porsjonsvis" når feriedagene tas ut.

Har du spørsmål om ferieavvikling eller feriepenger?

> Les mer her (arbinn.no)

Du kan også ta kontakt med Norsk Industris advokatvakt på tlf. 23088888 eller advokat@norskindustri.no.