APU-møte med representanter for arbeids- og sosialkomiteen

Publisert

Møte i arbeidsgiverpolitisk utvalg

Møte i arbeidsgiverpolitisk utvalg 14. juni 2022. På møtet deltok Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet og Henrik Asheim fra Høyre. Foto: Norsk Industri.

14. juni ble det avholdt møte i Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske utvalg (APU), hvor også arbeids- og sosialkomiteen var representert.

På møtet deltok Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet og Henrik Asheim fra Høyre. 

Blant bedriftene er det stor interesse for regjeringens forslag om å stramme inn adgangen til innleie fra bemanningsforetak og Fougnerutvalget. Innstramningen vil medføre utfordringer for verftsindustrien som er avhengig av ulike typer arbeidskraft. Les vår kronikk i Klassekampen 25. mai samt vårt høringssvar (regjeringen.no).

Når det gjelder Fougner-utvalget kan det mer konkret vises til flertallets forslag om utvidelse av plikten til å tilby annet passende arbeid for selskaper i konsern/grupper av virksomheter som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse, se aml. § 15-7 (2) og § 14-2 (1). Les vårt høringssvar (regjeringen.no)