Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Rapport, Treforedling

Publisert

Nøkkeltall for treforedlingsbransjen

Treforedlingsindustrien er blant de bransjene i Norsk Industri som samler mye statistikk. Årlig utarbeides bl.a. diverse nøkkeltall for bransjen.