Norsk Industri

Innhold

Borregaard øker produksjon av høyspesialisert cellulose

Forskning. Foto: Borregaard

Foto: Borregaard

Borregaard investerer 115 millioner kroner i økt kapasitet for kvaliteter av spesialcellulose med høy renhetsgrad.

Den nye investeringen vil ytterligere optimalisere produksjonsprosessene for Ice Bear-produktene ved anlegget i Sarpsborg.

> Les mer her