Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Styret i Teko bransjeforening

 

Adm. dir. Torgrim Rørtveit, Nofi Tromsø AS, leder
Adm. dir. Bjørn Aage Haugen, Innvik AS, nestleder
Adm. dir. Erland Sjøvold, Røros Tweed AS 
Daglig leder Margrethe Engan Gjære, Protex AS 
Adm. dir. Ole Kristian Flaaen, Mørenot Fishery AS 

Varamedlemmer:
Adm. dir. Hans Petter Jacobsen, møtende vara, Aclima AS
Adm. dir. Anja Graven, Graveniid AS
Adm. dir Lars Andreas Midtgaard,  Dale of Norway