Norsk Industri

Innhold

Styret i Teko bransjeforening

Daglig leder Torgrim Rørtveit, Nofi Tromsø AS, leder
Adm. direktør Terje Gorm Hansen, Hansen Protection AS, nestleder
Daglig leder Erland Sjøvold, Røros Tweed AS
Adm. direktør Bjørn Aage Haugen, Innvik AS
Daglig leder Margrethe Engan Gjære, Protex AS

Vararepresentanter:
Adm. direktør Ole Kristian Flaaen, Mørenot Fishery AS, møtende vara
Adm. direktør Terje Olav Hansen, NorLense AS
Adm. direktør Anja Graven, Graveniid AS