Norsk Industri

Innhold

Utviklingsmuligheter i Teko-næringen

Aktuelt, Teko

Publisert

Torbjørn Røe Isaksen inviterte til møte i desember om utviklingsmuligheter i Teko-næringen (produksjon og handel med klær og tekstiler). Flere av medlemsbedriftene deltok sammen med Teko bransjeforening, Virke og Norwegian Fashion Hub.

På møtet presenterte bedriftene og organisasjonene sine utfordringer og hvordan de samvirket med virkemiddelapparatet.

Bransjeforeningens presentasjon la spesiell vekt på at bransjens største utfordring er kapitaltilgang og at noen av de norskeide familiebedriftene, de med stor maskinpark og høy grad av automatisering rammes urimelig hardt av formueskatten/skatt på arbeidende kapital.

Vi sa også at vekst i bransjen er avhengig av eksportvekst. Noen av medlemsbedriftene har veldig positive erfaringer med Innovasjon Norge og DOGAs pilotprogram Nordic Living rettet mot eksport til Tyskland. I dette programmet har bedriftene bl. annet fått støtte til mentorer/rådgivere som har spisskompetanse fremfor å bruke rådgivere i Innovasjon Norge som har mer generell kompetanse.

Dialogen i møtet var god og næringsministeren lyttet og viste stor interesse for momentene og erfaringene som ble lagt frem.

Etter de siste endringene i regjeringen er Iselin Nybø overtatt som Næringsminister og Teko bransjeforening håper å fortsette den gode dialogen.

Vi skal i første omgang sende et brev og presisere hvilke utfordringer bransjen har og hvilke tiltak som bør iverksettes.

Les vårt notat om Tekonæringen til Torbjørn Røe Isaksen