Tekos ærespris til Arnstein Digernes

Publisert

Tre personer, den ene holder et pris og et diplom

Arnstein Digernes tok imot Carsten-statuetten i Oslo denne uken. På bildet flankeres han av Kari Rømcke i Teko og Tekos styreleder, Bjørn Aage Haugen fra Innvik. Foto: Melissa Hegge.

På Tekos- og Designindustriens bransjedag ble Carsten-statuetten tildelt Arnstein Digernes som har bidratt sterkt til å revitalisere tekstilindustrien og gjøre norsk ull populært igjen.

– Dette var veldig uventet – en stor og gledelig overraskelse, sa Arnstein Digernes på utdelingen av prisen.

For de som kjenner tekobransjen, er det ikke overraskende at Arnstein Digernes nå mottar den sjeldne prisen, sier bransjesjef Kari Rømcke, i Teko bransjeforening i Norsk Industri.

– Arnstein har vært bindeleddet mellom Tekoindustrien og produsentene i mange tiår, og innsatsen han har lagt ned i å utvikle norsk kvalitetsull har gitt flere aktører muligheten til å ta i bruk denne råvaren. I tillegg har han vært en viktig pådriver for utvikling av tekstilkompetansen til medarbeiderne i norsk tekstilindustri. Det er helt på sin plass at han får Carsten-statuetten, sier Rømcke.

Denne æresprisen gis til personer som har gjort en særlig innsats for tekoindustrien. Statuetten er laget av kunstner og billedhugger Thor Sandborg, og forrige gang den ble delt ut var tilbake i 2003. Prisen ble i år utdelt av styreleder Bjørn Aage Haugen, Innvik AS, styreleder i Teko bransjeforening og Kari Rømcke.

Moderniserte på Rauma og Røros

Arnstein Digernes har arbeidet i tekstilindustrien i hele sitt yrkesaktive liv. Allerede i 1972 tok han over på Rauma Ullvarefabrikk, og han har ledet den tradisjonsrike garnprodusenten gjennom en omfattende modernisering. Samtidig har han vært med på å utvikle datterselskapet Røros Tweed til å bli et veveri i pakt med den nye tiden.

– Dette er en av verdens mest konkurranseutsatte industrier, og i Norge har vi verdens høyeste lønnsnivå. For å lykkes må alt stemme: teknologi, råvarekvalitet, kompetanse og merkevarebygging. Vi er ikke sterkere enn det svakeste leddet, påpeker Digernes.

Sortering gir bedre ull

Han har også vært sterkt involvert i arbeidet med å øke kvaliteten på råvarene, altså ullen. Takket være forbedret sortering blir norsk ull stadig bedre og mer ettertraktet.

– Norsk ull har en rekke gode egenskaper. Den er kjent for god elastisitet og spenst, noe som gir lette og luftige plagg som ikke siger. Imidlertid må den sorteres skikkelig, og her har vi kommet langt sammen med Norilia og Nortura, sier Digernes.

Kompetanse og rammevilkår

Kompetanseheving er et område Digernes har jobbet mye med, både innad i Røros Tweed og Rauma Ullvarefabrikk, og utad i samarbeid med Teko og kompetansemiljøer rundt om i Europa.

– Tilgangen på kompetanse er en stor utfordring for hele bransjen. De aller fleste som jobber hos oss har vi trent fra bunnen av, gjennom kurs, nettverk og læring på jobb. Uten dyktige medarbeidere med den riktige kompetansen, stopper det opp, sier Digernes, som selv er utdannet tekstilingeniør. Han mener myndighetene må gjøre det enklere å drive tekstilvirksomhet i Norge.

Dette er Carsten-statuetten:

En ærespris som gis til personer i eller utenfor tekoindustrien, som på en særlig måte har arbeidet for industriens beste. Prisen deles ut av styret i Teko bransjeforening i Norsk Industri, men har sitt utspring fra Direktør F.R. Mangschous Fond og Grosserer Fred T. Møllers og hustru fru Jenny Møllers Legat.

Prisen er oppkalt etter Carsten E. Rosenvinge, daværende direktør i Confeksjonsfabrikantenes Landsforbund. Selve statuetten er det kunstneren og billedhugger Thor Sandborg som har laget statuettene. Tidligere prisvinnere: Arne Rønning, Rolf Stranger, Carsten E. Rosenvinge, Teko, Per-Villars Nielsen, Anton Zeiner, Ole A. Hannisdal, Finn Einar Kvamme, Hans Strand og Jonas Hildre.