Norsk Industri

Innhold

Støtte fra Teko-fondet

Aktuelt, Teko

Publisert

Norske pengesedler

FOTO: AdobeStock

Du kan søke Teko-fondet om støtte til kompetanseheving og FoU/innovasjon. I tillegg har Tekos styre vedtatt å støtte deltagelse på flere arrangementer.

Økonomisk støtte til prosjekt

Teko disponerer et fond som har som formål å støtte tekofaglig kompetanseheving og FoU/Innovasjon, hvor medlemsbedriftene kan søke støtte. 

Bedrifter, kompetansemiljøer og enkeltpersoner og kan også søke om støtte til prosjekter/kompetanseheving fra Mangschous Fond som har som formål å fremme norsk konfeksjonsindustri. (Konfeksjon defineres som sømoperasjoner av alle typer produkter.)

I begge tilfeller sendes søknadene til Kari Rømcke og styret i bransjeforeningen behandler søknadene.

Støtte til deltagelse på arrangementer

> Techtextil – Frankfurt 14.-17. mai 2019

Styret har vedtatt å støtte deltagelse på Techtextil med inntil kr 5000,- for 3 personer per bedrift.

> ITMA - Barcelona 20.-26. juni 2019
Denne tekstilindustrimessen arrangeres hvert fjerde år. Her støtter Teko deltagelse med kr. 10 000,- per deltager for inntil 3 personer per bedrift. Vi planlegger ikke felles middag denne gangen.

Utbetaling av støtte ved arrangementer

Dette skjer etterskuddsvis. Send epost til Berit Irene Anthonsen med anmodning om utbetaling og dokumentér deltagelse med kopi av konferanseavgift/reisekvitteringer.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!