Norsk Industri

Innhold

Støtte fra Teko-fondet

Aktuelt, Teko

Publisert

Norske pengesedler

FOTO: AdobeStock

Du kan søke Teko-fondet om støtte til kompetanseheving og FoU/innovasjon. I tillegg har Tekos styre vedtatt å støtte deltagelse på flere arrangementer.

Økonomisk støtte til prosjekt

Teko disponerer et fond som har som formål å støtte tekofaglig kompetanseheving og FoU/Innovasjon, hvor medlemsbedriftene kan søke støtte. 

Bedrifter, kompetansemiljøer og enkeltpersoner og kan også søke om støtte til prosjekter/kompetanseheving fra Mangschous Fond som har som formål å fremme norsk konfeksjonsindustri. (Konfeksjon defineres som sømoperasjoner av alle typer produkter.)

I begge tilfeller sendes søknadene til Kari Rømcke og styret i bransjeforeningen behandler søknadene.

Støtte til deltagelse på arrangementer

Styret har vedtatt å støtte deltagelse på følgende arrangementer for to ansatte per bedrift med inntil kr 5000,- pr person.

> Industri Futurum – Gardermoen 19.-20. november

Her er det en rekke interessante foredrag. For mange Tekobedrifter vil  sesjonen Merkevare & Digital synlighet være interessant. Se programmet her.

> Techtextil – Frankfurt 14.-17. mai 2019

Denne messen arrangeres hvert annet år og tradisjonen tro vil vi invitere til en bransjemiddag. Nærmere info kommer, middagen blir enten 14. eller 15. mai.

> ITMA - Barcelona 20.-26. juni 2019
Denne tekstilindustrimessen arrangeres hvert fjerde år. Her støtter Teko deltagelse, men vi planlegger ikke felles middag denne gangen.

NB! Hotellrom er allerede veldig dyre i messeperiodene både i Frankfurt og Barcelona – så vær raskt ute med å bestille rom!

Utbetaling av støtte ved arrangementer
Dette skjer etterskuddsvis. Send epost til Berit Irene Anthonsen med anmodning om utbetaling og dokumentér deltagelse med kopi av konferanseavgift/reisekvitteringer.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!