Nytt om frihandelsavtaler

Aktuelt, Teko

Publisert

Norge forhandler bilateralt med Kina om en bred frihandelsavtale. Videre forhandler Norge sammen med de andre EFTA-landene om frihandelsavtaler med India, Malaysia, Moldova og Vietnam.

EFTA har gjenopptatt kontakten med Thailand, og partene er i dialog om muligheten for nye forhandlingsrunder. Det pågår også forhandlinger om modernisering av eksisterende avtaler med Chile, Mexico og SACU (tollunion bestående av Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland).

Norge, Island og Liechtenstein inngikk en frihandelsavtale med Storbritannia i sommer, og denne anvendes mellom Norge og Storbritannia fra 1. desember 2021. I 2019 ferdigstilte Norge og EFTA en ny frihandelsavtale med handelsblokken Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay). Det gjennomføres nå teknisk og juridisk gjennomgang av avtaleteksten. En ny frihandelsavtale med Indonesia trådte i kraft 1. november 2021 og en modernisert frihandelsavtale med Tyrkia trådte i kraft 1. oktober 2021.

Norge har sammen med EFTA-statene i dag 29 frihandelsavtaler med 40 land. I forbindelse med frihandelsavtaleforhandlingene er Nærings- og fiskeridepartementet interessert i å vite hvilke varer/tolltariffnumre norske tekstilbedrifter eksporterer til de landene der forhandlingene finner sted og om eventuelle handelshindringer/utfordringer som bedriftene støter på i disse markedene.

Kontaktperson er Marit Djønne, 97682293