Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Nytt om frihandelsavtaler

Aktuelt, Teko

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet er interessert i å vite hvilke varer/tolltariffnumre norske tekstilbedrifter eksporterer til land der forhandlingene finner sted og om eventuelle handelshindringer/utfordringer som bedriftene støter på i disse markedene.

Norge forhandler i dag bilateralt med Kina om en bred frihandelsavtale. Videre forhandler Norge sammen med de andre EFTA-landene om frihandelsavtaler med India, Malaysia og Vietnam.

EFTA har gjenopptatt kontakten med Thailand, og partene er i dialog om muligheten for nye forhandlingsrunder. EFTA-landene har også en pågående kartleggingsprosess med Pakistan for å undersøke om det er grunnlag for å starte forhandlinger om en frihandelsavtale. Moderniseringen av eksisterende avtaler med Chile og SACU (tollunion bestående av Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland) er pågående, mens oppdatering av avtalene med Canada og Mexico er utsatt.

I 2019 ferdigstilte Norge og EFTA en ny frihandelsavtale med handelsblokken Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay). Det gjennomføres nå teknisk og juridisk gjennomgang av avtaleteksten. Avtalene inngått med Indonesia og Equador, samt oppdatering av frihandelsavtalen med Tyrkia, er ratifisert av Norge og vil kunne tre i kraft når de respektive avtalepartene er ferdig med sine ratifiseringsprosesser. Forhandlingene mellom EFTA og tollunionen mellom Russland, Hviterussland og Kasakhstan, samt forhandlingene mellom EFTA og Algerie, ligger fortsatt på is.

Norge har sammen med EFTA-statene i dag 29 aktive frihandelsavtaler med 40 land. I forbindelse med frihandelsavtaleforhandlingene er Nærings- og fiskeridepartementet interessert i å vite hvilke varer/tolltariffnumre norske tekstilbedrifter eksporterer til de landene der forhandlingene finner sted og om eventuelle handelshindringer/utfordringer som bedriftene støter på i disse markedene.

Kontaktperson er Ove Christian Owe, tlf 94 82 93 01.